Date Location
05/01 Houston, Texas
05/02 Houston, Texas
05/03 Houston, Texas